About the Journal

Revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură, editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău apare din anul 2002. 

BiblioPolis a fost la începuturi, este şi în prezent, un proiect menajat de ambiţiile creatoare şi de energiile profesionale ale dnei Lidia Kulikovski, care a şi rămas în hronicul BM (şi) ca un ctitor de publicaţii de specialitate, director fondator al acestei publicaţii. Cîte cineva mai păstrează primele numere de BiblioPolis, din 2002-2003, aveau toate însemnele unui buletin informativ (sau informaţional). Cu trecerea anilor, ţinînd cont de dorinţele şi necesităţile beneficiarilor – în primul rînd, ale bibliotecarilor din reţeaua BM „B.P. Hasdeu” – BiblioPolis şi-a sporit volumul, acesta diversificîndu-se într-un mod apreciabil, iar demersul tematic avînd tendinţe tot mai clare spre „seriozitate”, adică spre specialitate, spre provocările şi exigenţele epocii, ale erei în care trăim. În context, voi mai aminti un amănunt care mi se pare semnificativ: de-a lungul celor zece ani de fiinţare, BiblioPolis nicio singură dată măcar „nu şi-a permis luxul” să apară cu numere duble. Şi asta în situaţia în care a scoate numere duble sau chiar triple a devenit o adevărată epidemie, de care nu scapă (sau nu se feresc?!) nici editorii unor publicaţii remunerate din gros pentru a scoate de sub tipar reviste care să fie o prezenţă constantă, nu ocazională în existenţa basarabenilor. Ritmicitatea cu care apare BiblioPolis este, neîndoios, o performanţă, dar constatăm cu bucurie că nu e unica şi, la acest bilanţ aniversar, ne vom permite să mai amintim cîteva împliniri ce ni se par demne de menţionat, de evidenţiat.

O realizare importantă a BiblioPolis-ului ar fi găzduirea unui număr în continuă creştere de studii şi cercetări (acestea apăreau în revista noastră chiar şi atunci cînd nu exista rubrica numită astfel, însă în ultimii ani ele au prins a fi o permanenţă de-a dreptul consistentă). Necesitatea de a scrie şi de a da publicităţii astfel de studii şi cercetări, iar implicit – şi necesitatea de a fi citite, studiate – se întrevede şi din faptul că unii autori nu au o legătură directă cu BM, activînd în alte sfere ale bibliologiei. Aici e locul să menţionăm încă o faţetă, încă o realizare a revistei BiblioPolis, în cei zece ani de existenţă, şi anume: deschiderea largă spre autori, spiritul cu adevărat democratic ce domină în elaborarea sumarului, conţinutului, care se conturează din texte ale autorilor noştri, din cadrul BM, dar şi de autori din alte biblioteci sau de la instituţii de învăţămînt ce au facultăţi de specialitate. Totuşi, lucrările autorilor din cadrul BM „B.P. Hasdeu” au o firească prioritate în revista noastră. Odată cu apariţia BiblioPolis-ului, membrii echipei Hasdeu au obţinut o tribună de unde pot să-şi expună liber, amplu sau succint, ideile, doleanţele, proiectele. Astfel au fost (şi mai sînt! şi vor mai fi!) antrenaţi în munca de scriere a unui material de specialitate zeci de angajaţi ai Bibliotecii Municipale, unii pornind de la consemnări ale vreunui eveniment cultural sau omagial desfăşurat în filiala lor, ca să ajungă la texte cu analize nu numai ale activităţii proprii, dar şi a unor segmente de domeniu sau chiar a unor fenomene, tendinţe din sfera bibliotecară.