Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Articolul transmis nu a fost publicat anterior și nici nu este prezentat altei reviste spre examinare (sau o explicație a fost furnizată în Comentarii la editor).
  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • Articolul este un fișier în formatul pdf sau docs (Microsoft Word).
 • Acolo unde este disponibil, au fost furnizate adrese URL pentru referințe.
  Where available, URLs for the references have been provided.
 • Fontul de bază este Times New Roman, spațiul între rânduri 1,5; corpul de litere 12 puncte; notele , trimiterile și referințele - 10 puncte, folosește cursiv, evită sublinierea (cu excepția adreselor URL); toate ilustrațiile, figurile și tabelele sunt plasate în text în locul corespunzător și nu la final.
  The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • Textul respectă cerințele stilistice și bibliografice prezentate în Cerințele pentru redactare.
  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

CERINȚE DE REDACTARE

 • Toate operele literate sau artistice – cursiv: Luceafărul, Amintiri din copilărie
 • Instituțiile, organizațiile în ghilimele: BM „B.P. Hasdeu”, LT „Mircea Eliade”
 • Ghilimelele așa: „”
 • Linia așa: –
 • Cratima așa: -
 • Trimiterile internet: culoare neagră, nesubliniate
 • Cifrele de la 1 până la 10 se scriu cu litere: doi, trei
 • Textul să fie cu alineate...
 • În text să lipsească sublinierile (se face bold)
 • De unificat ce se scrie cu bold...
 • De unificat cum se scriu filialele...
 • Să se scrie cu â din a și cu sunt
 • Caracterele să fie de același fel și aceeași mărime
 • Atenție la semnele de punctuație (să fie lângă cuvânt, nu se pune punct ș.a.)
 • Să se scrie cu diacritice!
 • Numeralele de patru cifre nu se despart (5632), celelalte se despart  (34 672, 658 941)

Editorial

Editorial

Privacy Statement

Numele și adresele de e-mail introduse pe acest site vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate ale această publicație și nu vor fi puse la dispoziție pentru niciun alt scop sau pentru alte părți.