EVALUAREA COMPLEXITĂŢILOR CADRULUI DE REGLEMENTARE DE BIBLIOTECĂ

  • Mariana HARJEVSCHI, Catedra Biblioteconomie și Asistenţă Informaţională
Keywords: Cadru de reglementare, evaluare, complexități, bibliotecă

Abstract

     Biblioteconomia Republicii Moldova integrează un cadru de reglementări juridice temeinice după anii 1990, oferind un spectru amplu de acte legislative specifi ce şi tangeţiale de bibliotecă. Afi rmaţia prof. dr. I. Stoica [1] potrivit căreia „aceasta face dovada maturităţii, a forţei sale de afi rmare şi de dezvoltare a domeniului” certifi că cu adevărat un nivel de dezvoltare a activităţii biblioteconomice din ţară. Bibliotecile au funcţionat şi anterior, desigur, dar în baza unor acte legislative ideologizate, ce reglementau incomplet activitatea lor. Astfel la începutul anilor ’90 ai sec. XX s-a reiterat imperios, atât la nivel internaţional, cât şi naţional, necesitatea elaborării Legii cu privire la biblioteci, producând şi alte acte normative reglementatoare.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-11
How to Cite
HARJEVSCHI, Catedra Biblioteconomie și Asistenţă Informaţională, M. (2020) “EVALUAREA COMPLEXITĂŢILOR CADRULUI DE REGLEMENTARE DE BIBLIOTECĂ”, BIBLIOPOLIS, 25(1), pp. 13-20. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/110 (Accessed: 27September2023).
Section
Teorie și Practică