ÎMPRUMUTUL DE CĂRŢI LA DOMICILIU ÎN CADRUL BIBLIOTECILOR. REGLEMENTĂRI JURIDICE ACTUALE

  • Ecaterina ERJIU, magistru în Drept, lector la Facultatea de Drept, USM
Keywords: Împrumutul cărților, Biblioteca Municipală, Cadrul legal

Abstract

     Cadrul normativ actual al Republicii Moldova prezintă reglementări foarte sumare privind activitatea bibliotecilor şi serviciile oferite de acestea.

     Normele juridice aplicabile pot fi găsite în diverse acte normative, fapt care face difi cilă cunoaşterea elementului juridic al activităţii bibliotecilor şi, respectiv, scade efi cienţa acesteia.

      Scopul prezentului studiu este a determina cadrul juridic legal al prestării serviciului de împrumut al cărţilor la domiciliu.

      Practica actuală a împrumutului de documente la domiciliu, de cele mai multe ori, presupune reţinerea actului de identitate a benefi ciarului cu scopul asigurării restituirii de către acesta a documentelor transmise în termen şi în starea fi zică în care le-a primit.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-12
How to Cite
ERJIU, magistru în Drept, lector la Facultatea de Drept, USM, E. (2020) “ÎMPRUMUTUL DE CĂRŢI LA DOMICILIU ÎN CADRUL BIBLIOTECILOR. REGLEMENTĂRI JURIDICE ACTUALE”, BIBLIOPOLIS, 26(2), pp. 21-25. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/136 (Accessed: 8December2022).
Section
Teorie și Practică