ȘASE CADRE ALE INSTRUIRII EDUCĂRII INfORMAȚIONALE: UN CADRU CONCEPTUAL PENTRU INTERPRETAREA LEGĂTURII DINTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ1

  • Cristine BRUCE
  • Sylvia EDWARDS
  • Mandy LUPTON
Keywords: educare informaţională, învăţare, model relaţional, şase cadre ale in- struirii educării informaţionale, teoria variaţiei.

Abstract

          Profesorii de educare informaţională sunt zilnic supuşi provocărilor unui mediu în care colegii şi studenţii aduc perspective foarte diferite designului planului, predării şi în- văţării, precum şi prin nevoia de aplicare coerentă a teoriilor învăţării culturii informaţiei. Scopul acestei lucrări este de a propune un model – şase cadre ale Instruirii pentru Cultu- ra informaţiei (ICI) – în calitate de instrument pentru analiza, interpretarea şi înţelegerea acestor provocări; şi de a explica cadrul relaţional mai detaliat. În prima parte a aces- tui articol oferim o privire de ansamblu asupra modurilor diferite în care pot fi abordate predarea, învăţarea şi educarea informaţională. De asemenea, prezentăm modelul celor şase cadre în instruirea pentru cultura informaţiei. În cea de-a doua parte, analizăm mai detaliat unele provocări şi tehnici de aplicare a cadrului relaţional în instruirea educării informaţionale. În cele din urmă, propunem unele căi în care folosirea celor şase cadre poate fi utilă practicii.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-15
How to Cite
BRUCE, C., EDWARDS, S. and LUPTON, M. (2020) “ȘASE CADRE ALE INSTRUIRII EDUCĂRII INfORMAȚIONALE: UN CADRU CONCEPTUAL PENTRU INTERPRETAREA LEGĂTURII DINTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ1”, BIBLIOPOLIS, 37(5), pp. 44-69. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/161 (Accessed: 26February2021).
Section
Studii și Cercetări