MEDIILE VIRTUALE ȘI BIBLIOTECILE: VIAȚA VIRTUALĂ (SECOND LIFE) ÎN CALITATE DE CATALIZATOR PENTRU INIȚIATIVELE DE EDUCARE VIZULĂ DIN CAMPUS

  • Danielle KANE, bibliotecar documentarist în domeniul tehnologiilor în curs de dezvoltare şi serviciilor pentru inovare, Universitatea din California, Irvine, California, SUA;
  • Virginia ALLISON, bibliotecar documentarist în domeniul artelor vizuale, Universitatea din California, Irvine, California, SUA;
  • Julia GELFAND, bibliotecar în domeniul ştiinţelor aplicate şi ingineriei, Universitatea din California, Irvine, California, SUA;
  • Brian WILLIAMS, bibliotecar documentarist în domeniile criminologie, drept, societate şi informare guvernamentală în SUA, Universitatea din California, Irvine, California, SUA
Keywords: Medii web, educarea vizuală, virtual

Abstract

    Bibliotecile din Irvine din cadrul Universităţii din California au menirea să ofere servi- cii în mediile printat şi virtual, care favorizează învăţarea şi descoperirea. Datorită utilizării sporite a mediilor noi şi multimedia în educaţie şi cercetare, bibliotecile sunt puse într-o situaţie unică de extindere a serviciilor pentru a stabili noi posibilităţi de expansiune şi colaborare.

     Pentru a ajunge la aceasta, bibliotecile din Irvine de la Universitatea din California (the UCI Libraries) au creat Insula Furnicarelor (Anteater Island), pentru a evidenţia servi- ciile bibliotecare şi a oferi o platformă de cercetare şi predare pentru cadrele didactice de la Irvine, Universitatea din California. Din anul 2007 o echipă a fost pusă responsabilă pe administrarea reuşită a Insulei Furnicarelor şi pe planurile de utilizare a spaţiului virtual pentru a crea un îndrumar de educare vizuală, care să antreneze toate simţurile, să fie îm- părţit în module şi interactiv. Pe măsură ce ne dezvoltăm colecţiile şi serviciile, pentru a include mediile realităţii virtuale, cum ar fi viaţa virtuală, pare normal să sporim capacita- tea de efort în programarea instruirii educării vizuale prin intermediul acestui nou mediu. Articolul nostru va relata despre mersul proiectului de stabilire a noilor mijloace într-un mediu virtual interactiv, inclusiv metodologia pe care am utilizat-o şi provocările cu care ne-am confruntat. Sperăm să convingem şi alte biblioteci să considere noile tehnologii media drept o completare captivantă pentru strategiile de administrare a colecţiilor. Îm- preună putem valorifica şi extinde misiunea bibliotecilor în campus şi în afara acestuia.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-15
How to Cite
KANE, bibliotecar documentarist în domeniul tehnologiilor în curs de dezvoltare şi serviciilor pentru inovare, Universitatea din California, Irvine, California, SUA;, D., ALLISON, bibliotecar documentarist în domeniul artelor vizuale, Universitatea din California, Irvine, California, SUA;, V., GELFAND, bibliotecar în domeniul ştiinţelor aplicate şi ingineriei, Universitatea din California, Irvine, California, SUA;, J. and WILLIAMS, bibliotecar documentarist în domeniile criminologie, drept, societate şi informare guvernamentală în SUA, Universitatea din California, Irvine, California, SUA, B. (2020) “MEDIILE VIRTUALE ȘI BIBLIOTECILE: VIAȚA VIRTUALĂ (SECOND LIFE) ÎN CALITATE DE CATALIZATOR PENTRU INIȚIATIVELE DE EDUCARE VIZULĂ DIN CAMPUS”, BIBLIOPOLIS, 37(5), pp. 137-144. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/166 (Accessed: 27February2021).
Section
Teorie și Practică