PREDAREA DEPRINDERILOR INFORMAȚIONALE GRUPURILOR MARI ÎN TIMP SCURT ȘI CU RESURSE LIMITATE

  • Paul VERLANDER, bibliotecarul facultăţii (Facultatea de Ştiinţe naturale şi sociale), Universitatea Hope din Liverpool (Liverpool Hope University)
  • Catherine SCUTT, bibliotecarul facultăţii (Facultatea de Pedagogie), Universitatea Hope din Liverpool (Liverpool Hope University
Keywords: educare informaţională, metode interactive de predare, teorie a învă- ţării, învăţare activă, predare în grupuri mari.

Abstract

       Scopul acestui articol este de a pune în discuţie numeroasele metode de predare interactivă folosite în grupurile mari în cadrul cursului de Cultura informaţiei la Universi- tatea Hope din Liverpool pe parcursul anului academic 2008-2009. Bazat pe experienţa practică de încercare a unei game variate de metode cu studenţii Universităţii Hope din Liverpool pe parcursul anului de studii, acest articol analizează avantajele folosirii dife- ritor tehnici interactive de predare a deprinderilor educării informaţionale, atunci când predarea în grupuri mari este unica opţiune. Articolul include şi o prezentare a diferitor elemente auxiliare pentru predarea interactivă în cadrul prelegerilor. Mai este pusă în discuţie şi utilizarea asistenţei continue după ce cursul a luat sfârşit, care le-ar permite studenţilor să capete experienţă practică prin intermediul sondajelor şi chestionarelor, iar şedinţele neprogramate şi îndrumarele online pot asigura ajutor suplimentar studen- ţilor care au nevoie de aceasta. Studiile realizate până acum indică faptul că metodele interactive de predare contribuie la o mai bună înţelegere din partea studenţilor, cu toate că unele metode pot avea un succes mai mare decât altele şi în funcţie de grupurile de studenţi la care se aplică. Articolul recomandă folosirea diferitor metode interactive în cadrul unei prelegeri, precum şi crearea posibilităţilor pentru experienţe practice după ce aceasta s-a încheiat. Se va ţine cont atât de stilurile diferite de învăţare, cât şi de stilurile de predare a celor ce ţin prelegerea.

      Această analiză îşi aduce contribuţia în literatura dedicată predării educării informa- ţionale în cadrul învăţământului superior, punând accent pe mijloacele de promovare a educării informaţionale în grupurile mari. Discuţia despre meritele relative ale diferitor metode de predare va contribui la formularea soluţiilor practice pentru modul în care trebuie predate deprinderile informaţionale în grupurile mari, în condiţiile în care perso- nalul şi timpul sunt limitate.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-15
How to Cite
VERLANDER, bibliotecarul facultăţii (Facultatea de Ştiinţe naturale şi sociale), Universitatea Hope din Liverpool (Liverpool Hope University) , P. and SCUTT, bibliotecarul facultăţii (Facultatea de Pedagogie), Universitatea Hope din Liverpool (Liverpool Hope University, C. (2020) “PREDAREA DEPRINDERILOR INFORMAȚIONALE GRUPURILOR MARI ÎN TIMP SCURT ȘI CU RESURSE LIMITATE”, BIBLIOPOLIS, 37(5), pp. 114-129. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/167 (Accessed: 27February2021).
Section
Teorie și Practică