Viziuni privind rolul resurselor informaţionale în comunicarea ştiinţifică

(Studiu de caz)

  • Olesea COBLEAN, magistru în jurnslistică
Keywords: informație, comunicare științifică, resurse informaționale

Abstract

          Dezvoltarea vertiginoasă a științei și tehnicii determină necesitatea de a cerceta interacţiunea dintre subiecţii comunicării ştiinţifice, inclusiv de a analiza căile de difuzare şi utilizare a resurselor informaţionale. Totodată, R. Moldova urmează să parcurgă calea integrării şi afirmării în comunitatea internaţională, iar o dată cu aceasta - şi cea informaţională şi ştiinţifică.

          Explozia informaţională a condus la diferenţierea mai multor segmente ale comunicării, precum: sistemul info-do-cumentar, ziaristica, radioul şi televiziunea etc. Multiplele interferenţe dintre segmentele respective dovedesc că, în fapt, acestea constituie un complex in-terdisciplinar de mare anvergură a comunicării sociale, căreia îi aparţine şi comunicarea ştiinţifică.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-26
How to Cite
COBLEAN, magistru în jurnslistică, O. (2020) “Viziuni privind rolul resurselor informaţionale în comunicarea ştiinţifică: (Studiu de caz)”, BIBLIOPOLIS, 14(2), pp. 5-8. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/265 (Accessed: 3March2021).