SLUJITOR LA DOUĂ ALTARE - AL SACRULUI Şl AL CULTURII

  • Silvia GROSSU

Abstract

       Personalitatea Mitropolitului Gurie Grosu a suscitat un interes sporit în ultimii ani: dovadă stau articolele, studiile, conferinţele, emisiunile care i-au fost dedicate. Autori consacraţi, cum sînt Nestor Vornicescu, Boris Buzilă, Ion Ţurcanu, Andrei Eşanu, Ion Negrei, Nina Negru au abordat acest subiect cu diverse ocazii. Recent, cu ocazia aniversării de 130 de ani de la naştere, mai mulţi cercetători - Gheorghe Palade, Maria Danilov, Liliana Anghel, Veronica Boldişor ş.a., au reactualizat imaginea Mitropolitului Gurie al Basarabiei. Cercetătoarea Silvia Grossu, doctor în istorie, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova, propune cititorului un fragment dintr-un studiu în elaborare, consacrat celui care a fost Primul Mitropolit al Basarabiei.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-29
How to Cite
GROSSU, S. (2020) “SLUJITOR LA DOUĂ ALTARE - AL SACRULUI Şl AL CULTURII”, BIBLIOPOLIS, 21(1), pp. 43-45. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/285 (Accessed: 7March2021).

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.