PILONII DE REZISTENŢĂ AI BIBLIOTECII: IERI, AZI, MÎINE

  • Vlad POHILĂ

Abstract

            Faptul că am pus problema „stîlpilor” pe care se sprijină valoarea şi prestigiul unei biblioteci la cele trei timpuri gramaticale şi fi lozofi ce: trecut, prezent, viitor – nu ar trebui să mire, dat fi ind faptul că, în linii mari, cei mai importanţi dintre aceşti „piloni” au fost, rămîn şi vor fi identici secole de-a rîndul. Scurgerea grabnică a timpului introduce doar anumite rectifi cări, completări, ajustări la nevoile unei epoci concrete, la necesităţile specifi ce oamenilor, popoarelor dintr-un veac sau o perioadă istorică anume.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-07-22
How to Cite
POHILĂ, V. (2020) “PILONII DE REZISTENŢĂ AI BIBLIOTECII: IERI, AZI, MÎINE”, BIBLIOPOLIS, 38(1), pp. 5-8. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/457 (Accessed: 2April2023).
Section
Editorial