TOPOGRAFII LITERARE ALE ORAȘULUI CHIȘINĂU ÎN TEXTELE „PACTIZÂND CU DIAVOLUL” DE AURELIU BUSUIOC, „EVREII” ȘI „VILA” DE NICOLAE ESINENCU

  • Ludmila ȘIMANSCHI, cercetător științific coordonator, șef de sector, Laboratorul de Cercetări literare al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”
Keywords: topografie proiectată, spațiu urban deschis, urbanizare, societate urbană, orașul Chișinău, spiritul curții, centru multietnic, geografie trăită, ego-geografie, idiolocalizare., projective topography, open urban space, urbanisation, urban society, Chișinău city, spirit of the court, multiethnic centre, lived geography, ego-geography, idiolocalization.

Abstract

     În acest articol, am analizat spațiul urban al Chișinăului, modelat literar nu doar din perspectiva comunității fuzionale, dar și a singularității gânditoare, care mereu redefinește locurile ce îi marchează traseul său destinal, a identității colective, multietnice, reflectând drama istorică a societății citadine din Basarabia. Discursurile literare Pactizând cu diavolul de Aureliu Busuioc și Evreii și ciclul de memorii Vila de Nicolae Esinencu au reflectat Chișinăul sovietic ca spațiu de socialitate schimbătoare și teatru politic, istorico-social, formator de sensuri variate geocritice. Fiecare autor reușește să construiască propria viziune inedită a personajelor, povești individuale, în funcție de trăirea lor, și dezvăluie diferite perioade de dezvoltare ale orașului Chișinău, diverse tipuri de comportament în fața timpului cronologic prin originale modalități de structurare a toposului citadin cu identitate istorică în schimbare: identitatea de târg provincial, capitală a guberniei, capitală a republicii sovietice.

    The subject of analysis in this study is the Chișinău urban space modelled fictionally from the perspective of the fusion community, but also from the thinking singularity, which always redefines the places that mark its destiny route, the collective and multiethnic identity that reflects the historical drama of the city society in Bessarabia. The literary discourses “Pactizing with the devil” by Aureliu Busuioc, “Jews” and “Villa” by Nicolae Esinencu revealed the Soviet Chișinău as a space of changing sociality and political theatre, historical-social forming of varied geocritical meanings. Each author manages to build his own unique vision of the characters, individual stories, according to their life, reveals different development periods of the Chișinău city and different types of behaviour in front of the chronological time through original ways of structuring the urban topos with changing historical identity: identity of provincial fair, capital of the province, capital of the Soviet republic.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-04-21
How to Cite
ȘIMANSCHI, cercetător științific coordonator, șef de sector, Laboratorul de Cercetări literare al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, L. (2021) “TOPOGRAFII LITERARE ALE ORAȘULUI CHIȘINĂU ÎN TEXTELE „PACTIZÂND CU DIAVOLUL” DE AURELIU BUSUIOC, „EVREII” ȘI „VILA” DE NICOLAE ESINENCU”, BIBLIOPOLIS, 76(1), pp. 28-44. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/603 (Accessed: 25October2021).
Section
Studii și Cercetări