ABORDAREA BAZATĂ PE PROCES – ESENȚA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII DOCUMENTAT

  • Tatiana COȘERI, director adjunct BM
Keywords: abordarea bazată pe proces, ciclul Plan-Do-Check-Act, diagrama SIPOC, informația documentată, harta proceselor, orientarea către utilizator, părți interesate, principiile calității, procedură de sistem, procedură operațională, sistem de management al calității, structura procedurilor., process-based approach, Plan-Do-Check-Act cycle, SIPOC diagram, documented information, process map, user orientation, stakeholders, quality principles, system procedure, operational procedure, quality management system, structure of procedures.

Abstract

     Articolul este focusat pe aplicarea sistemului de management al calității în bibliotecă. Sunt prezentate aspectele de implementare a calității în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”. Accentul prioritar se pune pe gândirea bazată pe proces utilizând ciclul Plan-Do-Check-Act. Fiecare etapă este analizată prin prisma principiilor calității. De asemenea, în articol este specificată metodologia de elaborare a informației documentate prin aplicarea diagramei SIPOC și a hărții proceselor.

      The article focuses on the application of the quality management system in the library. The aspects of quality implementation are presented in accordance with the requirements of the standard SM EN ISO 9001: 2015 “Quality management systems. Requirements”. Priority is given to process-based thinking using the Plan-Do-Check-Act cycle. Each stage is analyzed in terms of quality principles. The article also specifies the methodology for preparing the documented information by applying the SIPOC diagram and the process map.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-04-21
How to Cite
COȘERI, director adjunct BM, T. (2021) “ABORDAREA BAZATĂ PE PROCES – ESENȚA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII DOCUMENTAT”, BIBLIOPOLIS, 76(1), pp. 66-86. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/606 (Accessed: 20September2021).
Section
Teorie și Practică