[1]
ZAVTUR, lector superior, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, U.S.M, N. 2020. Climatul de comunicare în bibliotecă. Managerii despre subalterni. BIBLIOPOLIS. 10, 2 (Jun. 2020), 17-21.