[1]
GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, N. 2020. Catalogarea înainte de publicare: experienţe. BIBLIOPOLIS. 17, 1 (Jun. 2020), 24-26.