[1]
ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. 2020. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie). BIBLIOPOLIS. 51, 1 (Jul. 2020), 10-44.