[1]
ÈšURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. 2020. NEVOILE DE FORMARE PROFESIONALÄ‚ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. BIBLIOPOLIS. 63, 4 (Jun. 2020), 12-41.