(1)
KULIKOVSKI, Conf. univ. dr., L.; POHILĂ, V. CULTURA INFORMAȚIEI: STUDII, CERCETĂRI, TEORII ȘI PRACTICI. BP 2020, 37, 4-9.