(1)
ZAVTUR, lector superior, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, U.S.M, N. Climatul De Comunicare în bibliotecă. Managerii Despre Subalterni. BP 2020, 10, 17-21.