(1)
GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, N. Catalogarea înainte De Publicare: Experienţe. BP 2020, 17, 24-26.