(1)
ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul Tezei De Doctor Habilitat în Sociologie). BP 2020, 51, 10-44.