(1)
KULIKOVSKI, Conferențiar universitar , L. FEDEX - INSTRUMENTUL INOVATOR DE STIMULARE Şl ÎNCURAJARE A INOVAŢIEI A FOST VALIDAT: IMPACTUL CIFRIC SOCIAL Şl PROFESIONAL. BP 2020, 54, 115-120.