(1)
ÈšURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. NEVOILE DE FORMARE PROFESIONALÄ‚ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. BP 2020, 63, 12-41.