(1)
CARANFIL, Artistă a Poporului, N. UN ÎNVĂȚĂTOR AL CETĂȚII. BP 2020, 77, 137-140.