(1)
POPA, masterand, Facultatea sociologie, USM, V. BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”. EVALUAREA SERVICIILOR. BP 2020, 66, 47-54.