ZAVTUR, lector superior, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, U.S.M, N. (2020). Climatul de comunicare în bibliotecă. Managerii despre subalterni. BIBLIOPOLIS, 10(2), 17-21. Retrieved from http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/261