GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, N. (2020). Catalogarea înainte de publicare: experienţe. BIBLIOPOLIS, 17(1), 24-26. Retrieved from http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/273