PILCHIN, magistru în filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, I. (2020). GUILLAUME APOLLINAIRE ȘI PLEDOARIA „SPIRITULUI NOU” ÎN LITERATURĂ: O RECAPITULARE. BIBLIOPOLIS, 58(3), 88-91. Retrieved from http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/334