ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. (2020). COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie). BIBLIOPOLIS, 51(1), 10-44. Retrieved from http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/379