KULIKOVSKI, Conferențiar universitar , L. (2020). FEDEX - INSTRUMENTUL INOVATOR DE STIMULARE Şl ÎNCURAJARE A INOVAŢIEI A FOST VALIDAT: IMPACTUL CIFRIC SOCIAL Şl PROFESIONAL. BIBLIOPOLIS, 54(4), 115-120. Retrieved from http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/456