ZAVTUR, LECTOR SUPERIOR, CATEDRA BIBLIOTECONOMIE ŞI ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ, U.S.M, N. Climatul de comunicare în bibliotecă. Managerii despre subalterni. BIBLIOPOLIS, v. 10, n. 2, p. 17-21, 26 Jun. 2020.