GOIAN, ȘEF, CONF. UNIV. DR., CATEDRA DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ, USM, N. Catalogarea înainte de publicare: experienţe. BIBLIOPOLIS, v. 17, n. 1, p. 24-26, 28 Jun. 2020.