ŢURCAN, CONF. UNIV. DR. HAB., UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, N. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie). BIBLIOPOLIS, v. 51, n. 1, p. 10-44, 13 Jul. 2020.