KULIKOVSKI, CONFERENȚIAR UNIVERSITAR , L. FEDEX - INSTRUMENTUL INOVATOR DE STIMULARE Şl ÎNCURAJARE A INOVAŢIEI A FOST VALIDAT: IMPACTUL CIFRIC SOCIAL Şl PROFESIONAL. BIBLIOPOLIS, v. 54, n. 4, p. 115-120, 21 Jul. 2020.