GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, Natalia. 2020. “Catalogarea înainte De Publicare: Experienţe”. BIBLIOPOLIS 17 (1):24-26. http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/273.