ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Nelly. 2020. “COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul Tezei De Doctor Habilitat în Sociologie)”. BIBLIOPOLIS 51 (1):10-44. http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/379.