ZAVTUR, lector superior, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, U.S.M, N. (2020) “Climatul de comunicare în bibliotecă. Managerii despre subalterni”, BIBLIOPOLIS, 10(2), pp. 17-21. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/261 (Accessed: 14April2021).