GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, N. (2020) “Catalogarea înainte de publicare: experienţe”, BIBLIOPOLIS, 17(1), pp. 24-26. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/273 (Accessed: 11April2021).