PILCHIN, magistru în filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, I. (2020) “GUILLAUME APOLLINAIRE ȘI PLEDOARIA „SPIRITULUI NOU” ÎN LITERATURĂ: O RECAPITULARE”, BIBLIOPOLIS, 58(3), pp. 88-91. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/334 (Accessed: 14April2021).