ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. (2020) “COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie)”, BIBLIOPOLIS, 51(1), pp. 10-44. Available at: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/379 (Accessed: 29November2023).