[1]
N. ZAVTUR, lector superior, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, U.S.M, “Climatul de comunicare în bibliotecă. Managerii despre subalterni”, BP, vol. 10, no. 2, pp. 17-21, Jun. 2020.