[1]
N. GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, “Catalogarea înainte de publicare: experienţe”, BP, vol. 17, no. 1, pp. 24-26, Jun. 2020.