[1]
I. PILCHIN, magistru în filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, “GUILLAUME APOLLINAIRE ȘI PLEDOARIA „SPIRITULUI NOU” ÎN LITERATURĂ: O RECAPITULARE”, BP, vol. 58, no. 3, pp. 88-91, Jul. 2020.