[1]
N. ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, “COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie)”, BP, vol. 51, no. 1, pp. 10-44, Jul. 2020.