[1]
L. KULIKOVSKI, Conferențiar universitar, “FEDEX - INSTRUMENTUL INOVATOR DE STIMULARE Şl ÎNCURAJARE A INOVAŢIEI A FOST VALIDAT: IMPACTUL CIFRIC SOCIAL Şl PROFESIONAL”, BP, vol. 54, no. 4, pp. 115-120, Jul. 2020.