[1]
N. ȚURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, “NEVOILE DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA”, BP, vol. 63, no. 4, pp. 12-41, Jun. 2020.