[1]
V. POPA, masterand, Facultatea sociologie, USM, “BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”. EVALUAREA SERVICIILOR”, BP, vol. 66, no. 3, pp. 47-54, Jun. 2020.