GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM, N. “Catalogarea înainte De Publicare: Experienţe”. BIBLIOPOLIS, vol. 17, no. 1, June 2020, pp. 24-26, http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/273.