ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, N. “COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul Tezei De Doctor Habilitat în Sociologie)”. BIBLIOPOLIS, vol. 51, no. 1, July 2020, pp. 10-44, http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/379.