ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Nelly. “COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul Tezei De Doctor Habilitat în Sociologie)”. BIBLIOPOLIS 51, no. 1 (July 13, 2020): 10-44. Accessed January 27, 2023. http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/379.