1.
GOIAN, șef, Conf. univ. dr., Catedra de biblioteconomie și asistenţă informaţională, USM N. Catalogarea înainte de publicare: experienţe. BP [Internet]. 2020Jun.28 [cited 2021Apr.11];17(1):24-6. Available from: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/273